Oznamy

Gynekologická ambulancia Smolenice neordinuje od 2. do 9. novembra 2020

Gynekologická ambulancia v Smoleniciach - MUDr. Erik Jankovský oznamuje, že od 2. novembra do 9. novembra 2020 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Novák na Poliklinike Družba v Trnave. 

Od 10.11.2020 je potrebné sa na vyšetrenie objednať telefonicky.

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19 v Lošonci

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19 v Lošonci

 

Dátum testovania 

  31.10.2020 01.11.2020
Počet testovaných   456 71
Počet pozitívnych   3 0
Počet testovaných spolu   527
Počet pozitívnych spolu    3
Percento pozitívnych prípadov   0,57%

Harmonogram testovania Covid-19 v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020

Harmonogram testovania

v obci Lošonec podľa abecedy

/priezviská začínajúce na písmeno/

 

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 31.10.2020 a v nedeľu dňa 01.11.2020 sa uskutoční v Kultúrnom dome v Lošonci celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19. Testovanie začne o 7,00 hod. a ukončí sa o 22,00 hod. Testovanie je určené pre osoby od 10 rokov do 65 rokov. Na posledné testovanie treba prísť najneskôr o 21,30 hod., keďže o 22,00 hod. musí byť testovanie ukončené. Na testovanie si nezabudnite priniesť občiansky preukaz a deti od 10 rokov do 14 rokov kartičku poistenca, telefónne číslo na mobil alebo pevnú linku (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom).           

 

V záujme efektívnejšieho priebehu testovania, Vám odporúčame dodržať nasledovný harmonogram podľa prvého písmena vo Vašom priezvisku.

 

V dňoch 31.10. a 01.11. /sobota, nedeľa/ písmená v časoch:

 

A, B, C, Č

 

07,00 hod. do 09,00 hod.

 

D, E, F, G, H         

 

09,00 hod. do 11,00 hod. 

 

CH, I, J, K            

 

11,00 hod. do 12,00 hod.

 

PRESTÁVKA   

 

12,00 hod. do 13,00 hod. 

 

L, M, N, O     

 

13,00 hod. do 15,00 hod.

 

P, R, S

 

15,00 hod. do 18,00 hod.

 

PRESTÁVKA

 

18,00 hod. do 18,30 hod.

 

Š, T, Ú       

 

18,30 hod. do 20,00 hod.

 

V, W, Z, Ž   

 

20,00 hod. do 22,00 hod. 

 

UPOZORNENIE: na posledné testovanie treba prísť najneskôr o 21,30 hod., keďže o 22,00 hod. musí byť testovanie ukončené.  

Na testovanie si nezabudnite priniesť:

deti od 15 rokov a dospelí občiansky preukaz a deti od 10 rokov do 14 rokov kartičku poistenca. Treba si priniesť aj telefónne číslo na mobil alebo pevnú linku (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom).     

    

V prípade, že Vám daný termín testovania nevyhovuje, môžete prísť aj v inom termíne.

 

Prosíme Vás o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť, keďže v obci bude iba 1 odberné miesto. Sme si vedomí, že pri veľkom záujme o testovanie môže nastať určitá čakacia doba, preto všetkých žiadame, aby boli trpezliví. Bude vhodné sa dobre a teplo obliecť (zodpovedajúco počasiu). Prosíme o prejavy slušnosti v podobe uprednostnenia miesta v rade pre starých ľudí, tehotné ženy a zdravotne znevýhodnených. Rešpektujte priamo na mieste prosím usmernenia zodpovedných osôb (armáda, polícia, odberový tím). Dodržiavajte odstupy, používajte rúško a dezinfekciu rúk.

Budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby plošné testovanie v našej obci prebehlo v súlade s maximálnou ochranou vášho aj nášho zdravia. ĎAKUJEME.

Slovenská pošta - oznam o doručovaní zásielok

DODAJ ZÁSIELOK – ÚPRAVA RÁMCA ZABEZPEČOVANIA SLUŽIEB

 

V súlade s vydaným Príkazom Ministra dopravy a výstavby SR sa v rámci vyhláseného núdzového stavu upravuje rozsah organizácie poštových služieb s účinnosťou od 27.10.2020 v nasledujúcom rozsahu:

 

Dodaj zásielok:

 • Doručovanie obyčajných listových zásielok sa zabezpečuje v nezmenenom režime, tzn. v súlade s platnými postupmi definovanými v TP I-1,
 • Doručovanie doporučených zásielok bez služby Dobierka, Doručenka, Do vlastných rúk je realizované bezkontaktne, t. j. vhadzovaním  zásielok do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia adresátom/oprávneným prijímateľom v dodacom doklade.

Poštový doručovateľ pri doručovaní postupuje nasledovne:

 • došlé doporučené zásielky (bez služieb) zaeviduje prostredníctvom IS APONET do Dodávacej knihy doručovateľa štandardným spôsobom,
 • doručenie zabezpečí vhodením zásielky do domovej listovej schránky,
 • po vhodení zásielky do schránky vyznačí v tlačovej zostave Dodávacia kniha doručovateľa pri zásielke v stĺpci pre podpis adresáta poznámku „LS“,
 • po vykonaní doručovacej pochôdzky doručené zásielky vyúčtuje štandardným spôsobom, priradením kódu vyúčtovania – doručená (za deň doručenia sa považuje deň vloženia takejto zásielky do domovej listovej schránky).

V prípade, ak nie je možné zásielku pre jej rozmery vložiť do domovej listovej schránky, doručovateľ vykoná pokus o doručenie. V prípade neúspešného pokusu o doručenie zanechá v domovej listovej schránke oznámenie o uložení zásielky na pošte, s výnimkou adresátov, ktorí majú zriadenú službu eOZ ktorým sa odošle sms/email notifikáciou po vyúčtovaní zásielky v IS APONET.

 • Doručovanie poštových poukazov na adresu a poštových poukazov na výplatu bez peňazí je realizované bezkontaktne, t. j. vhadzovaním poštových poukazov do domových listových schránok.
 • Doručovanie zapísaných zásielok, ktoré nie je možné doručiť do domovej listovej schránky, t. j.
 • úradných zásielok,
 • poistených listov,
 • doporučených listov so službami „Do vlastných rúk“, „Doručenka / eDoručenka“, „Dobierka“,
 • zásielok zaťažených inými viaznucimi poplatkami,
 • poštových poukazov na adresu a poštových poukazov na výplatu doručovaných s peniazmi,

je realizované na verejnom priestranstve (pred bytovým domom/rodinným domom/sídlom organizácie), privolaním adresáta cez domový/bytový zvonček (tam kde to bude možné). V prípade, ak imobilný občan požiada o doručenie zásielky k odovzdaciemu miestu/bytu, doručovateľ túto požiadavku akceptuje s podmienkou dodržania bezpečnostných opatrení.

V prípade, že poštový doručovateľ má pre daného adresáta okrem týchto zásielok súčasne aj doporučené zásielky bez služieb, je potrebné vykonať pokus o doručenie aj pre tieto zásielky.

Tam, kde nie je možné uplatňovať odovzdávanie zásielok na verejnom priestranstve s privolaním adresáta, resp. oprávneného prijímateľa cez zvonček pri vchode, je potrebné vykonať pokus o doručenie uvedených zapísaných zásielok priamo na odovzdávacom mieste, ktorým je napr. podateľňa, recepcia, kancelária, ambulancia.

Pri doručovaní zásielok musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia, tzn. adresát/oprávnený prijímateľ musí byt' vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) a vlastným perom. V prípade, ak adresát/oprávnený prijímateľ nie je vybavený ochranným rúškom alebo inými ochrannými prostriedkami (šatka, šál), poštový doručovateľ nie je povinný zásielku doručiť. Adresátovi zanechá v domovej listovej schránke oznámenie o uložení zásielky na pošte.

 • Dodaj zásielok do P.O.BOXu

Dodávanie doporučených zásielok bez služby Dobierka, Doručenka, Do vlastných rúk môže byť realizované bezkontaktne aj pri zásielkach adresovaných do P.O.BOXu, ale s rozdielom, že adresát/oprávnený prijímateľ musí podpísať prevzatie zásielok v dodacom doklade (ÚDL) zanechanom spolu so zásielkami v P.O.BOXe.

V prípade, ak pošta zváži realizovateľnosť uvedeného (napr. v ÚDL sú evidované len doporučené listy bez služieb, počet zásielok je taký, že ich je reálne vložiť do P.O.BOXu, adresát si chodí preberať zásielky denne....), postupuje pri dodávaní týchto zásielok nasledovne:

 • zásielky zaeviduje prostredníctvom IS APONET do tlačovej zostavy Úhrnný dodací lístok (ÚDL) štandardným spôsobom,
 • ak sú v jednom ÚDL zaevidované len R bez služieb, sú zásielky spolu s dodacím dokladom ÚDL vložené do P.O.BOXu. Adresát musí byť poštou informovaný ako má postupovať pri preberaní zásielok, tzn. že má potvrdiť prevzatie v ÚDL a potvrdený dodací doklad ponechať v P.O.BOXe,
 • prevzaté zásielky na základe potvrdeného prevzatia v ÚDL vyúčtovať v IS APONET s kódom vyúčtovania – doručená, pričom vyúčtovanie je potrebné zrealizovať v deň prevzatia zásielok.

V prípade, že sú pre daného adresáta (do P.O.BOXu) dodané aj ostatné zapísané zásielky (t. j. UZ, PL, R so službami „Do vlastných rúk“, „Doručenka/eDoručenka“, „Dobierka“), alebo kapacita priečinku nie je dostatočná, dodávanie zásielok je realizované v štandardne platnom režime, tzn. vydaním pri priehradke pošty.

Urgentná požiadavka TTSK na zdravotnícky personál pre testovanie COVID-19

Vážení občania - zdravotníci, 

 

na základe požiadavky TTSK sa na Vás obraciame so žiadosťou o prihlásenie  sa ako zdravotníckeho personálu pre testovanie COVID-19 v odberných miestach. Vzhľadom na časovú tieseň Vás prosíme, aby ste sa nahlásili do stredy 28.10.2020 do 9,30 hod. na obecnom úrade v Lošonci - kontakt: 033/5586460, 0911669488, losonec@gmail.com. Uvedením svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy nám dávate zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nižšie uvedených informácií. 

Môžete sa registrovať aj prostredníctvom prihlasovacieho formulára na linku: https://www.somzodpovedny.sk/

Ďakujeme!

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Informačná povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Obec Lošonec, 919 04 Lošonec 62, IČO: 00682292

Účel: Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, teda Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v súvislosti so zabezpečením a organizáciou pomoci pri celoslovenskom testovaní. Za týmto účelom môžete byť kontaktovaní na Vami uvedených kontaktných údajoch na základe príslušných zákonov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: v rozsahu podľa formulára, najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., pravne@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80

Kontaktná adresa prevádzkovateľa: losonec@gmail.com, telefón: 033/558 64 60

Doplňujúce informácie: Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na plnenie zákonných požiadaviek prevádzkovateľa, najmä v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Bez poskytnutia týchto údajov by si prevádzkovateľ nemohol plniť svoje zákonné povinnosti. Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu splnenia účelu, najneskôr do 15.11.2020.Po uplynutí doby spracúvania, budú osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Na základe písomnej žiadosti poštou, mailom alebo osobne u zodpovednej osoby prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo:

 • žiadať o potvrdenie a oznámenie o spracúvaných osobných údajov a o prístup k svojim osobným údajom a o ich opravu a doplnenie;
 • na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov. Bližšie informácie na uplatnenie práv dotknutej osoby k uvedeným práva nájdete tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/682292/sk/zakladne-informacie

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov dochádza k porušovaniu jej práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Tieto informácie sa dotknutej osobe poskytnú bezplatne a spôsobom, akým o ne požiadala, ak dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob ich poskytnutia. K osobným údajom dotknutej osoby môže mať prístup okrem určených zamestnancov prevádzkovateľa aj verejnosť.

Poučenie o dobrovoľnosti: osobné údaje sú spracúvané na základe dobrovoľne udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk