Obec Lošonec

Oznamy

Veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od soboty dňa 07.04.2018 budú v obci Lošonec umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad.

Kontajnery budú umiestnené pri cintoríne a na hornom konci pri dome č. 96.

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nevhadzovali pneumatiky,

plasty, papier, železo a sklo.

Drvenie konárov a orezov

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v piatok dňa 13.04.2018

sa bude v obci Lošonec vykonávať drvenie konárov

a orezov.

Drvička bude umiestnená na dvoch miestach:

 - za kostolom

 - pri Salajke /pri prečerpávacej stanici čističky odpadových vôd/.

Prosíme Vás, aby ste konáre a orezy priniesli

na spomenuté miesta najneskôr do štvrtka 12.04.2018.

Ďakujeme za pochopenie.

MUDr. Kočanová neordinuje 28. a 29.3.2018

Ambulancia pre dospelých v Trstíne - MUDr. Kočanová oznamuje, že v stredu 28.3.2018 a vo štvrtok 29.3.2018 neordinuje. Zastupuje ju MUDr. Stipanitz v Smoleniciach.

Zametanie hlavnej cesty, upratovanie, venčenie psov

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že zajtra sa v našej obci uskutoční zametanie hlavnej cesty. Vyzývame občanov, aby si upratali priestranstvo pred svojimi nehnuteľnosťami.

 

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby pri venčení boli ohľaduplní k životnému prostrediu a tiež voči ostatným obyvateľom obce a nezanechávali psie exkrementy na verejných priestranstvách a dbali tiež o to, aby im psy nebehali voľne bez dozoru po obci.

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk