Oznamy

Oznam o vyberaní miestnych daní

Vážení občania,

Obec Lošonec vyberá v čase úradných hodín miestne dane: miestny poplatok za komunálne sluzby, daň z nehnuteľnosti a daň za psa.

Dane môžete vyplatiť priamo v pokladni na Obecnom úrade, prevodom na účet obce alebo poštovou poukážkou.

Oznam Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Vážení občania,
regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Vám oznamuje, že naďalej pretrváva povinnosť nahlasovať domácu zabíjačku, týkajúcu sa ošípaných a hovädzieho dobytka aspoň 1 deň vopred na miestne príslušnú veterinárnu a potravinovú správu (§ 23 zákona NR SR č. 39/2007 o veterinárnej straostlivosti v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk