Obec Lošonec

Oznamy

Žiadosť o zaslanie pripomienok k spoju BA - Trstín - Chtelnica

V súvislosti so zmenami cestovného poriadku platného od 19. 8. 2018 v rámci spoja 102425 IDS BK 576 Bratislava - Trstín - Chtelnica Vás chceme požiadať o spoluprácu a prosíme Vás, aby ste nám oznámili Vaše skúsenosti, pripomienky a návrhy, ktoré by mali viesť k zmenám cestovného poriadku v rámci uvedeného spoja, aby sme ich mohli predniesť na stretnutí so zástupcami samosprávy obcí, Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. a Úradom Trnavského samosprávneho kraja. Pripomienky môžete nahlásiť osobne počas úradných hodín, telefonicky (033/5586460) alebo mailom (losonec@gmail.com) na Obecný úrad v Lošonci do 13. septembra 2018.

Pozvánka na jesennú výstavu v Trstíne

Pozvanie na jesennú výstavu ovocia, zeleniny, kvetinových dekorácií a bylín

 

Výstava sa uskutoční v Kultúrnom dome v Trstíne v dňoch

15.9.2018 (sobota) od 13.00 h do 18.00 h

16.9.2018 (nedeľa) od 13.00 h do 18.00 h

Výstava bude obohatená o práce detí MŠ, ZŠ a chovaniek RDM.

Na občerstvenie bude pripravený burčiak a ovocné koláče.

Už tradične nebude chýbať predaj kvetov, medu, medovníkov a bylinkových čajov.

 

Organizátori výstavy ZO SZZ Trstín

Obec Trstín sa tešia na Vašu účasť.

 

Otvoriť pozvánku

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava
od 04.09.2018, 1200 hod.

pplk. Mgr. Zoltán Takács v.r.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave    

           

                                                                                   

Oznam ambulancia v Trstíne

Vážení občania,

ambulancia praktického lekára v Trstíne Vám oznamuje, že v pondelok dňa 03.09.2018 nebude z technických príčin ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Stipanitz v Smoleniciach.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk