Oznamy

OZNAMY LEKÁRI

Ambulancia pre dospelých v Horných Orešanoch - MUDr. Padúch oznamuje, že v dňoch 16. a 17. marca 2020 (pondelok a utorok) nebude ordinovať.

V súrnych a odôvodnených prípadoch bude zastupovať MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

 

Oznam zubnej ambulancie MUDr. Zamborská oznamuje, že od pondelka, 16.marca 2020 a v priebehu nasledujúcich 14 dní, bude ordinovať v obmedzenom režime. Neodkladné bolesti a súrne prípady bude ošetrovať v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 8,30 hod.

 

Oznam ambulancie obvodného lekára MUDr. Stipanitza MUDr. Stipanitzm, obvodný lekár v Smoleniciach oznamuje, že od pondelka, 16.marca 2020 bude ordinovať v obmedzenom režime. Súrne prípady bude ošetrovať v pracovných dňoch v ordinačných hodinách.

 

Oznam očnej ambulancie MUDr. Stipanitzová oznamuje, že od pondelka, 16.marca 2020 bude ordinovať v obmedzenom režime. Akútne stavy bude ošetrovať v čase od 10,00 hod. do 14,00. hod. 

Prerušenie prevádzky Materskej školy v Lošonci

Vážení rodičia,

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Prerušuje sa prevádzka Materskej školy v Lošonci.

Oznam prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Prerušuje sa  vyučovanie v ZŠ i činnosť v MŠ a ŠJ.  

V piatok sa stretáva vedenie školy , aby dohodlo ďalší postup reagujúc na vzniknutú situáciu ako aj na vaše spätné väzby. V najbližších dňoch vám prostredníctvom webovej stránky aj našej novej fb skupiny poskytneme ďalšie informácie.

https://www.facebook.com/groups/196350285142645/me

Oznam ZŠ s MŠ Smolenice

Riaditeľka ZŠ s MŠ Smolenice oznamuje, že na základe odporúčania krízového štábu TTSK a zriaďovateľa obce bude v dňoch 11.3. - 13.3.2020 (streda – piatok) zrušené vyučovanie z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19. Oznam sa vzťahuje aj na materskú školu.             

Oznam MUDr. Kaderová

MUDr. Gabriela Kaderová, detská ambulancia Smolenice oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 09.03.  do 13.03. nebude ordinovať. Súrne prípady zastupuje ambulancia v Suchej nad Parnou. 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk