Oznamy

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok:

- rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka.

- Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do zmesového komunálneho odpadu - teda do čiernych kontajnerov

- Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného zberu!

- Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.

Telefónna linka pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín

Vážení dochodcovia,

v prípade, že by ste mali záujem o zabezpečenie objednania potravín, môžete zavolať na Obecný úrad v Lošonci, kontakt: 033/5586460

v pracovných dňoch: v pondelok až štvrtok v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. a v piatok od 7,30 hod. do 14,00 hod. 

Veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v piatok dňa 03.04.2020

budú v našej obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad. Kontajnery budú umiestnené na dvoch miestach:

 - pri cintoríne

 - na hornom konci pri č.d. 96.

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov umiestňovali iba

komunálny odpad. Prosíme Vás, aby ste do kontajnerov

nedávali napr. elektroodpad, pneumatiky, bioodpad, papier,

sklo, kovy a podobne.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Oznam pre rodičov, ktorých deti navštevujú MŠ v Lošonci

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia)!

Minister školstva v zmysle rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR oznámil dňa 24.3.2020, že školy zostanú zatvorené až do odvolania. Preto Vás žiadame, aby ste s okamžitou platnosťou prestali uhrádzať stravné v ŠJ a školné v MŠ. Ak máte zriadené trvalé príkazy v banke, prosíme Vás, aby ste si ich zrušili. Preplatky za stravné a školné Vám budú vrátené po ukončení školského roka 2019/2020 v závislosti od vývoja situácie. 

Prajeme Vám veľa trpezlivosti s Vašimi ratolesťami a pevné fyzické a psychické zdravie v zdolávaní tohto náročného obdobia.

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk