Oznamy

Oznam TAVOS - odpisovanie stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že v utorok 4.12.2018 budú jej zamestnanci odpisovať stavy vodomerov. Obyvatelia, ktorí nemajú vodomer prístupný, sú povinní na viditeľnom mieste umiestniť lístok s aktuálnym stavom vodomera.

Ochutnávka Lošonských koláčov

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že obec Lošonec bude organizovať v sobotu dňa 01.12.2018 o 16,00 h v Kultúrnom dome v Lošonci ochutnávku Lošonských koláčov.

Vyzývame šikovné gazdinky, ktoré sa chcú prezentovať svojimi výrobkami, že sa môžu zaregistrovať do 28.11.2018 na Obecnom úrade v Lošonci a to osobne alebo telefonicky na t.č. 033/5586460.

Tešíme sa na Vás.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cukrárka

Kontajnery na na drobný stavebný odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v našej obci sú umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad:

- pri cintoríne

- pri č.d. 96 na hornom konci.

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať:

objemný odpad, komunálny odpad z domácností, biologický odpad, nebezpečný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a pod...

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk