Oznamy

Oznam - užívanie poľnohospodárskej pôdy

Poslanec NR SR Ing. Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu, nie vlastnú, ale cudziu (náhradnú) a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 31.októbra 2019 si usporiadali svoje užívacie vzťahy podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskej pôdy...  Nevysporiadaním si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

Platba za daň z nehnuteľností a komunálny odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v čase úradných hodín si môžete prevziať na Obecnom úrade v Lošonci rozhodnutia na platbu dane z nehnuteľnosti a komunálny odpad. Tieto poplatky môžete uhradiť do pokladne na Obecnom úrade v Lošonci alebo na číslo účtu, ktoré je uvedené v príslušnom rozhodnutí.

Oznam obecný úrad dňa 27.06.2019 zatvorený

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Lošonci bude vo štvrtok dňa 27.06.2019 z prevádzkových dôvodov zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.

Ambulancia Trstín Oznam

Ambulancia v Trstíne Vám oznamuje, že od 01.07.2019 do 12.07.2019 nebude ordinovať. Ordinovať budú od 15.07.2019.

Zastupovať bude ambulancia MUDr. Stipanitza v Smoleniciach.

Gynekológ Smolenice oznam

Gynekologická ambulancia MUDr. Jankovského v Smoleniciach Vám oznamuje, že v pondelok dňa 24.06.2019 nebude ordinovať.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk