Oznamy

Pozvánka na koncert skupiny Progres

Obec Dolné Orešany Vás srdečne pozýva na Májový koncert, na ktorom vystúpi hudobná skupina Progres. Vystúpenie sa uskutoční dňa 30. mája 2016 o 19-tej hodine v Dome Kultúry obce Dolné Orešany. Vstupné v hodnote 10 Eur je možné zakúpiť na obecnom úrade Dolné Orešany.

Zber elektroodpadu 23.03.2016

Vážený občania,
Obecný úrad LOŠONEC v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektrického odpadu.
Zber sa uskutoční v stredu 23.3.2016 o 9,00 hod. v čase od 8,00 do 9,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 9,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité, a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.
Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Drvenie konárov a orezov z viniča - 21.03.2016

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v pondelok dňa 21.03.2016

sa bude v obci Lošonec vykonávať drvenie konárov

a orezov z viniča.

 

Drvička bude umiestnená na dvoch miestach:

 - za kostolom

 - pri cintoríne.

 

Prosíme Vás, aby ste konáre a orezy z viniča priniesli

na spomenuté miesta najneskôr do pondelka (do 9,00 h).

 

Ďakujeme za pochopenie.

Zber komunálneho odpadu - veľkokapacitné kontajnery

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že od piatka 18.03. do utorka 22.03.

budú v našej obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery na

komunálny odpad. Kontajnery budú umiestnené na dvoch

miestach:

 

 - pri cintoríne

 - na hornom konci pri č.d. 96.

 

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov umiestňovali iba

komunálny odpad. Prosíme Vás, aby ste do kontajnerov

nedávali napr. elektroodpad, pneumatiky, bioodpad, papier,

sklo, kovy a podobne.

 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk