Oznamy

Dovolenka - Očná ambulancia Smolenice

Očná ambulancia Smolenice - MUDr. Stipanitzová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 22.6. (pondelok) a 26.6.(piatok) neordinuje.

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 18.6.2015

V zmysle S 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupitelstva v Lošonci, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2015 (vo štvrtok ) 0 18.00 h v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

Čítať ďalej...

Zatvorený obecný úrad

V dňoch 3., 4. a 5. júna 2015 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu školenia pracovníčok obecného úradu. V prípade potreby volajte starostu obce na tel. č. 0907/735 177. Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

V zmysle § 12 ods. 1 zákona  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci, ktoré sa uskutoční dňa 15. apríla 2015 (v stredu) o 17.00 h v zasadačke Obecného úradu v Lošonci

 

Čítať ďalej...

Oznam o vyberaní miestnych daní

Vážení občania,

Obec Lošonec vyberá v čase úradných hodín miestne dane: miestny poplatok za komunálne sluzby, daň z nehnuteľnosti a daň za psa.

Dane môžete vyplatiť priamo v pokladni na Obecnom úrade, prevodom na účet obce alebo poštovou poukážkou.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk