Oznamy

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Vyzývame občanov, ktorí nemajú ešte podpísané nové nájomné zmluvy na hrobové

miesta, aby tak vykonali v nasledovných dňoch v čase úradných hodín a tiež uhradili poplatok za hrobové miesta.

Kontajner na stavebný odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že pri Obecnom úrade v Lošonci je umiestnený veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad.

Prosíme občanov, aby do kontajnera umiestňovali iba stavebný odpad.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Ohlasovacia povinnosť

Oznamujeme občanom, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2016, že

sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť podania daňového priznania

najneskôr do 31.01.2017. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní

kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2016.

Gynekologická ambulancia dovolenka

Gynekologická ambulancia MUDr. Jankovského v Smoleniciach Vám oznamuje,

že od 23.12.2016 do 06.01.2017 bude mať dovolenku.

Dňa 28.12.2016 bude ordinovať iba v súrnych prípadoch.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk