Oznamy

Platba za daň z nehnuteľností a komunálny odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v čase úradných hodín si môžete prevziať na Obecnom úrade v Lošonci rozhodnutia na platbu dane z nehnuteľnosti a komunálny odpad. Tieto poplatky môžete uhradiť do pokladne na Obecnom úrade v Lošonci alebo na číslo účtu, ktoré je uvedené v príslušnom rozhodnutí.

Oznam obecný úrad dňa 27.06.2019 zatvorený

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Lošonci bude vo štvrtok dňa 27.06.2019 z prevádzkových dôvodov zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.

Ambulancia Trstín Oznam

Ambulancia v Trstíne Vám oznamuje, že od 01.07.2019 do 12.07.2019 nebude ordinovať. Ordinovať budú od 15.07.2019.

Zastupovať bude ambulancia MUDr. Stipanitza v Smoleniciach.

Gynekológ Smolenice oznam

Gynekologická ambulancia MUDr. Jankovského v Smoleniciach Vám oznamuje, že v pondelok dňa 24.06.2019 nebude ordinovať.

Zber elektronického odpadu

Vážení občania,

 

Obecný úrad Lošonec v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 25.06.2019 (utorok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

 

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

 

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

 

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

 

Starosta obce

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk