Oznamy

Kontajnery na drobný stavebný odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v našej obci budú od piatka 15.05.2020 umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad:

- pri cintoríne

- pri č.d. 96 na hornom konci.

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať:

objemný odpad, komunálny odpad z domácností, biologický odpad, nebezpečný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a pod...

Nové úradné hodiny Obecného úradu v Lošonci

Vážení občania,

od 11.05.2020 budú zamestnanci Obecného úradu v Lošonci vybavovať klientov v riadnom režime. Úradné hodiny sme mierne upravili:

 

OBECNÝ ÚRAD LOŠONEC

ÚRADNÉ HODINY (platné od 11.05.2020)

 

Pondelok       8.00 – 12.00         13.00 – 15.00

Utorok           NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda            8.00 – 12.00         13.00 – 17.00

Štvrtok           8.00 – 12.00         13.00 – 15.00

Piatok             8.00 – 12.00

 

Matrika je na Obecnom úrade v Smoleniciach.

 

Ďakujeme Vám, že rešpektujete nestránkový deň. Zamestnanci obecného úradu aj v tento deň pracujú pre Vás, aby sa Vám mohli dostatočne venovať počas úradných hodín v iných dňoch.

 

Žiadame Vás o dodržiavanie pravidiel:

  • V priestoroch obecného úradu používajte ochranné rúško (prípadne inú alternatívu) na ochranu nosa a úst.
  • Noste ochranné rukavice a po vstupe do budovy si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý sme pre Vás pripravili.
  • Do kancelárie vstupujte po jednom.
  • Dodržiavajte rozostupy 2 metre.
  • Doporučujeme Vám, aby ste si priniesli vlastné pero.
  • Uprednostňujeme bezhotovostné platby pri úhrade daní, poplatkov, nájomného a pod. V prípade, že nemáte možnosť úhrady behotovostne, môžete, samozrejme, zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu.

Ďakujeme Vám, že sa správate zodpovedne k sebe aj k ostatným. 

 

Autobusová doprava - zmena!!!

   Váž.občania,

 

na základe rozhodnutia predsedu TTSK Vám oznamujeme, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.

     Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení).   Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

     Je vhodné:

  • maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
  • maximálne využívať možnosti e-shopu na  nabíjanie čipovej dopravnej karty,
  • upozorniť cestujúcich, o dostupnosti kreditu, ktorý nie je možné použiť ihneď a je nutné počkať  24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením  k palubnému počítaču v autobuse

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk