Oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ 16.09.2015

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2015 (v stredu) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

 

Návrh programu:

1.Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, schválenie programu.
2.Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva.
3.Zloženie sľubu poslanca – náhradníka.
4.Program rozvoja vidieka.

  • 5.a) Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu obce Lošonec.
  •    b) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 02/2014 ÚP obce Lošonec.
  •    c) VZN č. 3/2015 , ktorým sa vyhlási záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu Lošonec.

6.Rôzne.
7.Diskusia.
8.Interpelácie poslancov.
9.Záver.

 

Na zasadnutie OcZ pozývam poslancov a obyvateľov obce.

 

Mgr. Juraj Rábara v.r.
starosta obce

Dovolenka MUDr. Stipanitz

Obvodná ambulancia Smolenice, MUDr. Igor Stipanitz, oznamuje, že v dňoch 11.9.2015 (piatok) a 14.9.2015 (pondelok) neordinuje. Zastupuje MUDr. Kočanová v Trstíne.

Dovolenka MUDr. Kaderová

Detská ambulancia Smolenice, MUDr. Gabriela Kaderová, oznamuje že dňa 14. septembra 2015 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou. Riadne ordinovať sa začne 16. septembra 2015.

Pozvánka na „2. Detskú minibetónovačku“

Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany pozývajú na „2. Detskú minibetónovačku“ - stolnotenisový turnaj pre neregistrované deti a mládež, ktorý sa uskutoční dňa 17. novembra 2015 (utorok – štátny sviatok) o 9:30 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre deti od 6 do 12 rokov a mládež od 13 do 18 rokov, ktoré nie sú a nikdy neboli registrované v žiadnom klube. Prví traja najlepší v každej kategórii získajú poháre. Pre všetkých hráčov je pripravené občerstvenie. Bufet nie je zabezpečený. Srdečne Vás všetkých pozývame !

Čítať ďalej...

Oznam

Obec Lošonec oznamuje, že vo štvrtok 3.9.2015 bude Obecný úrad v Lošonci zatvorený a nebudú sa vybavovať stránky z dôvodu školenia zamestnancov obce. Ďakujeme za porozumenie.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk