Oznamy

Výberové konanie - Vedúci/-a školskej jedálne

Obec Lošonec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Vedúci/-a školskej jedálne pri MŠ v Lošonci" s predpokladaným nástupom od 4.9.2017. Bližšie informácie získate kliknutím na tento link:  Veduci_SJ

Separovaný zber elektronického odpadu - POZOR! zmena zo 6.7.2017 na 7.7.2017

Vážení občania,

Obecný úrad LOŠONEC v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční v piatok 7. júla 2017 o 8,00 hod. POZOR! tu je zmena! (pôvodne bol avizovaný termín 6.7.2017). V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Dovolenka MUDr. Kočanová

Ambulancia pre dospelých v Trstíne - MUDr. Kočanová oznamuje svojim pacientom, že od 3. júla do 15. júla 2017 bude mať dovolenku. Zastupuje MUDr. Stipanitz v Smoleniciach.

Termíny dovoleniek MUDr. Jankovský

Gynekologická ambulancia v Smoleniciach - MUDr. Erik Jankovský oznamuje svojim pacientkám, že bude mať dovolenku v terminoch:

- 3. a 4. júla 2017 (zastupuje MUDr. Štrbo na Športovej ulici v Trnave),

- 17. až 28. júla 2017 (zastupuje MUDr. Rešeta na Mozartovej ulici v Trnave).

TAVOS - nedostatok pitnej vody

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., z dôvodu absolútneho nedostatku pitnej vody v našej obci vyzýva občanov, aby neplytvali pitnou vodou. Zakazuje sa používať pitnú vodu na polievanie, umývanie motorových vozidiel a napúšťanie bazénov. Zákaz platí až do odvolania. Prosíme občanov, aby si skontrolovali vodovodné šachty a prípadné úniky vody nahlásili na Obecnom úrade alebo na poruchovú službu firmy Tavos.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk