Oznamy

MUDr. Padúch neordinuje 27.-29.12.2017

Ambulancia pre dospelých v Horných Orešanoch - MUDr. Padúch oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 27. - 29. decembra 2017 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Zber elektroodpadu

Vážení občania,

Obecný úrad Lošonec v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

 

Zber sa uskutoční dňa 07.12.2017 (štvrtok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

 

Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť.

 

Starosta obce

Obec Lošonec hľadá upratovačku na zastupovanie

Obec Lošonec hľadá upratovačku na zastupovanie do materskej školy v Lošonci s dátumom nástupu od 1. decembra 2017. Bližšie informácie  na  tel. č.: 033/5586460 alebo na e-mailovej adrese: losonec@gmail.com.

OZNAM dňa 29.11. - Obecný úrad zatvorený

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v stredu dňa 29.11.2017 bude Obecný úrad v Lošonci zatvorený z dôvodu školenia zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk