Oznamy

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do NR SR v r. 2016

Obec Lošonec zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016: losonec@gmail.com.

Pozvánka na zasadnutie OZ 20.11.2015

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci, ktoré sa uskutoční dňa 20.11.2015 (v piatok) o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

Čítať ďalej...

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk