Oznamy

Dovolenka MUDr. Jankovský

Gynekologická ambulancia v Smoleniciach - MUDr. Jankovský oznamuje svojim pacientkám, že od 27.12.2017 do 5.1.2018 nebude ordinovať.

Očná ambulancia Smolenice - dovolenka

Očná ambulancia v Smoleniciach - MUDr. Stipanitzová oznamuje svojim pacientom, že od 27.12.2017 do 5.1.2018 bude čerpať dovolenku. Riadne začne ordinovať od 8.1.2018.

MUDr. Padúch neordinuje 27.-29.12.2017

Ambulancia pre dospelých v Horných Orešanoch - MUDr. Padúch oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 27. - 29. decembra 2017 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Zber elektroodpadu

Vážení občania,

Obecný úrad Lošonec v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

 

Zber sa uskutoční dňa 07.12.2017 (štvrtok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

 

Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť.

 

Starosta obce

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk