Oznamy

Dovolenka MUDr. Padúch 18. a 19. januára

Ambulancia pre dospelých v Horných Orešanoch - MUDr. Padúch oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 18. a 19 januára 2018 bude mať dovolenku. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Oznam Západoslovenskej distribučnej a.s.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že od 11.1. (štvrtok) do 15.1.2017 (pondelok) budej poverený zamestnanec odčitovať v obci Lošonec stavy elektromerov v domácnostiach.

Podanie daňového priznania na rok 2018

Obec Lošonec ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2017, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, alebo sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2017 uhynul  sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Lošonci na rok 2018 do 31.1.2018. Tlačivá   nájdete na stránke MF SR /dane, clá a účtovníctvo – priame dane – miestne dane a poplatky – vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam/ alebo si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Kontakt pre podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností, daň za psa: Iveta Sedgwick, 033/5586460.

MUDr. Stipanitz neordinuje 4. a 5. januára 2018

Ambulancia pre dospelých v Smoleniciach - MUDr. Igor Stipanitz oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 4. a 5. januára 2018 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Kočanová v Trstíne.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk