Oznamy

Pozvánka na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči pozývajú deti a mládež ako i rodičov a trénerov na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny a občerstvenie. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibet%C3%B3nova%C4%8Dka/inform%C3%A1cie-o-turnaji

Zmeny cestovných poriadkov

Trnavský samosprávny kraj Vám oznamuje, že v období od 18.09.2017 do 29.09.2017 budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava, zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2017/2018 k pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou.

Vaše požiadavky zasielajte do 29.09.2017 emailom juraj.kuzma@arriva.sk alebo písomne dopravcovi Arriva Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava alebo na Obecný úrad v Lošonci /Obec Lošonec, Lošonec 62, 919 04 Lošonec/, email losonec@gmail.com a na vedomie: Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava, e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk.

 

Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté.

 

Zároveň Vás upozorňujeme, že ďalšie zmeny cestovných poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2018.

Futbalový zápas

FC Drvič Lošonec Vás srdečne pozýva v sobotu dňa 9.09.2017 o 17,00 h na priateľský futbalový zápas medzi družstvami FC Drvič Lošonec a Starý páni Horné Orešany, ktorý sa bude konať na futbalovom ihrisku v Lošonci. O občerstvenie bude postarané.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 04.09.2017, 1400 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.9.2017

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 20.9.2017 v čase od 9.30 hod do 11.00 hod. prerušená dodávka elektriny pre nasledovné domácnosti:

LOŠONEC č.
168, 169, 170, 170/ZA, 171, 172, 173/TS, 173/VE, 176/D2, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 240, 240/BL, 240/VE, 243, 253, 253/VE, 258, 263, 266/BL, 266/VE, 267/BL, 268, 271, 277,
47, 48, 49, 50, 51, 515, 52, 54, 54/VE, 55, 56, 58, 582, 59, 60, 61, 62/VE, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70,
70/VE, 70/ZA, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81/BL, 82, 83, 83/BL, 85.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk