Obec Lošonec

Oznamy

Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Elitní neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na stolnotenisový turnaj pre neregistrované deti a mládež, ktorý sa uskutoční dňa 14. mája (sobota) 2016 o 9:30 v KD Horné Orešany. Súťaží sa v troch kategóriách – mladšie deti od 6 do 12 rokov, staršie deti od 13 do 15 rokov a mládež od 13 do 18 rokov. Prví traja najlepší v každej kategórii získajú trofeje. Pre všetkých hráčov je pripravené občerstvenie.

Na turnaj je nutné sa vopred prihlásiť, viac informácií nájdete na stránkewww.stolnotenisovyturnaj.eu

Srdečne vás na túto akciu pozývame!

Dovolenka MUDr. Štipanitzová a MUDr. Štipanitz

 

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že od 8.02. do 12.02.2016 budú mať MUDr. Štipanitzová a MUDr. Štipanitz dovolenku.

MUDr. Štipanitza bude zastupovať MUDr. Kočanová v Trstíne.

Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti

Ohlasovacia povinnosť za daň z nehnuteľnosti: Občania, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2015, sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1. 2016. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2015.

Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 23.12.2015

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že dňa 23.12.2015 o 16,00 h sa v zasadačke Obecného úradu v Lošonci

uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 

Program si môžete prečítať kliknutím na odkaz POZVÁNKA.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk