Oznamy

Zápis do materskej školy

Oznámenie o termíne a mieste podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 - ZÁPIS

 

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom, v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., oznamuje, že:

Zápis nových detí do materskej školy v Lošonci na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v pracovných dňoch od 14.05.2018 do 25.05.2018. Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ si rodičia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 15,00 do 16,00 hod. v triede materskej školy. Vypísanú a lekárom potvrdenú žiadosť treba odovzdať v uvedenom termíne riaditeľke MŠ.

Prijímame deti od 3 (tzn. dieťa, ktoré v priebehu školského roka 2018/2019 dovŕši vek 3 roky) do 6 rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ak bude kapacita materskej školy menšia ako záujem rodičov detí o ich umiestnenie, budú brané do úvahy aj nasledovné kritéria: -trvalé bydlisko v Lošonci, -súrodenec, ktorý už materskú školu navštevuje, -obaja rodičia sú zamestnaní.

 

Otvoriť dokument

MUDr. Stipanitz neordinuje 3. a 4. mája 2018

Ambulancia pre dospelých v Smoleniciach - MUDr. Stipanitz oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 3. a 4. mája 2018 (t.j. vo štvrtok a v piatok) neordinuje. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Petríčková v Trstíne.

Pozvánka na stavanie mája

Obec Lošonec v spolupráci s Reštauráciou u Golema Vás pozýva na stavanie mája, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 30.04.2018 o 17,00 h.

Prvomájové slávnosti začnú prvomájovým sprievodom, do ktorého Vás zároveň pozývame.

Zraz bude o 17,00 h pred Reštauráciou u Golema. Po sprievode spoločne ozdobíme máj pred Obecným úradom.

Tešíme sa na Vás.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk