Obec Lošonec

Oznamy

Obecný úrad dňa 10.02.2017 zatvorený

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v piatok dňa 10.02.2017 bude Obecný úrad v Lošonci zatvorený

z dôvodu školenia zamestnancov.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Vyzývame občanov, ktorí nemajú ešte podpísané nové nájomné zmluvy na hrobové

miesta, aby tak vykonali v nasledovných dňoch v čase úradných hodín a tiež uhradili poplatok za hrobové miesta.

Kontajner na stavebný odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že pri Obecnom úrade v Lošonci je umiestnený veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad.

Prosíme občanov, aby do kontajnera umiestňovali iba stavebný odpad.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 26.01.2017

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že vo štvrtok dňa 26.01.2017 o 18,00 h sa uskutoční v zasadačke

Obecného úradu v Lošonci zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Pozvánka

Ohlasovacia povinnosť

Oznamujeme občanom, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2016, že

sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť podania daňového priznania

najneskôr do 31.01.2017. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní

kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2016.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk