Oznamy

Veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v piatok dňa 03.04.2020

budú v našej obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad. Kontajnery budú umiestnené na dvoch miestach:

 - pri cintoríne

 - na hornom konci pri č.d. 96.

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov umiestňovali iba

komunálny odpad. Prosíme Vás, aby ste do kontajnerov

nedávali napr. elektroodpad, pneumatiky, bioodpad, papier,

sklo, kovy a podobne.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Oznam pre rodičov, ktorých deti navštevujú MŠ v Lošonci

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia)!

Minister školstva v zmysle rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR oznámil dňa 24.3.2020, že školy zostanú zatvorené až do odvolania. Preto Vás žiadame, aby ste s okamžitou platnosťou prestali uhrádzať stravné v ŠJ a školné v MŠ. Ak máte zriadené trvalé príkazy v banke, prosíme Vás, aby ste si ich zrušili. Preplatky za stravné a školné Vám budú vrátené po ukončení školského roka 2019/2020 v závislosti od vývoja situácie. 

Prajeme Vám veľa trpezlivosti s Vašimi ratolesťami a pevné fyzické a psychické zdravie v zdolávaní tohto náročného obdobia.

 

Pošta Smolenice - zmena otváracích hodín

Pošta Smolenice oznamuje, že od 23.3.2020 do 27.3.2020 bude mať zmenené otváracie hodiny nasledovne:

pondelok, utorok, štvrtok, piatok  8.00 hod. - 12.00 hod.

streda 12.00 hod. - 16.00 hod.

Úložná doba všetkých doporučených zásielok sa predlžuje o 14 dní. 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk