Oznamy

Autobusová doprava - zmena!!!

   Váž.občania,

 

na základe rozhodnutia predsedu TTSK Vám oznamujeme, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.

     Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení).   Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

     Je vhodné:

  • maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
  • maximálne využívať možnosti e-shopu na  nabíjanie čipovej dopravnej karty,
  • upozorniť cestujúcich, o dostupnosti kreditu, ktorý nie je možné použiť ihneď a je nutné počkať  24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením  k palubnému počítaču v autobuse

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok:

- rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka.

- Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do zmesového komunálneho odpadu - teda do čiernych kontajnerov

- Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného zberu!

- Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.

Telefónna linka pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín

Vážení dochodcovia,

v prípade, že by ste mali záujem o zabezpečenie objednania potravín, môžete zavolať na Obecný úrad v Lošonci, kontakt: 033/5586460

v pracovných dňoch: v pondelok až štvrtok v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. a v piatok od 7,30 hod. do 14,00 hod. 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk