Oznamy

Zber použitého rastlinného oleja

Vážení občania,

koncom 20. týždňa sa v zmysle zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou v našej obci uskutoční odvoz použitých jedlých olejov a tukov. Ak máte doma použité rastlinné oleje, prineste ich do stredy 15. mája 2019 počas úradných hodín na Obecný úrad v Lošonci. Použité rastlinné oleje nemusia byť len v žltých zberných plastových nádobách, ktoré ste si prevzali na obecnom úrade, ale môžete ich priniesť aj v PET fľašiach alebo iných, najlepšie plastových, nádobách. Ďakujeme Vám, že sa správate zodpovedne a chránite životné prostredie.

 

MUDr. Kaderová neordinuje 9. a 10. mája 2019

Ambulancia pre deti a dorast v Smoleniciach - MUDr. Kaderová oznamuje, že v dňoch 9. a 10. mája 2019 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou.

Stavanie mája

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v utorok dňa 30.04.2019 sa uskutoční pred Obecným úradom v Lošonci v čase o 18,30 hod. tradičné stavanie mája.

Tešiť sa môžete aj na chutnú cigánsku.

 

Všetkých Vás srdečne pozývame!!!

Image result for stavanie mája

 

Oznam MUDr. Jankovský

Vážení občania,

Gynekologická ambulancia MUDr. Jankovského v Smoleniciach Vám oznamuje, že v dňoch od 02.05.2019 do 03.05.2019 nebude ordinovať.

Kontajner na drobný stavebný odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v našej obci sú umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad:

- pri cintoríne

- pri č.d. 96 na hornom konci.

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať:

objemný odpad, komunálny odpad z domácností, biologický odpad, nebezpečný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a pod...

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk