Veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v našej obci budú od stredy dňa 21.10.2020 umiestnené

veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad  na dvoch

miestach:

 - pri cintoríne

 - na hornom konci pri č.d. 96.

 

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov umiestňovali iba

komunálny odpad. Prosíme Vás, aby ste do kontajnerov

nedávali napr. elektroodpad, pneumatiky, bioodpad, papier,

sklo, kovy a podobne.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk