Vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov v septembri 2020

Obec Lošonec oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa počas septembrových sviatkov uskutoční v riadnych termínoch podľa harmonogramu vývozu komunálneho odpadu, t.j. v dňoch 1.9. a 15.9.2020. Zberné nádoby z rodinných domov je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6.00 hod. tak, aby boli dostupné osádke zberového vozidla.

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk