Zrušenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Lošonci

Obec Lošonec

ruší výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Lošonci, 

ktoré bolo vyhlásené dňa 19.05.2020 s termínom podania žiadosti do 15.06.2020,

z dôvodu, že sa do výberového konania neprihlásil žiaden uchádzač. 

                   V Lošonci, dňa 17.06.2020                                                      Mgr. Juraj Rábara
                                                                                                               starosta obce 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk