Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok:

- rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka.

- Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do zmesového komunálneho odpadu - teda do čiernych kontajnerov

- Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného zberu!

- Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk