Kontajnery na veľkokapacitný odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od zajtra dňa 11.10.2019 budú v obci Lošonec umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad.

Kontajnery budú umiestnené pri cintoríne a na hornom konci pri dome č. 96.

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nevhadzovali pneumatiky, plasty, papier, železo a sklo.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk