Vyžiadanie pripomienok k cestovným poriadkom Slovak Lines, a.s., Bratislava

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú k 15.12.2019, si Vás v mene spoločnosti Slovak Lines, a.s., Bratislava dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky, resp.pripomienky, aby ste ich do termínu 19. augusta 2019 nahlásili na Obecný úrad v Lošonci osobne, telefonicky na tel. č. 033/5586460 alebo e-mailom na adrese losonec@gmail.com.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk