Odpočet vodomerov 15.7.2019

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., oznamuje, že v pondelok 15. júla 2019 budú v obci Lošonec jej zamestnanci - odpočtári odčítavať stavy vodomerov. Občania, ktorí nebudú v čase odpočtu prítomní vo svojich nehnuteľnostiach a nemajú sprístupnený vodomer, môžu jeho stav uviesť na viditeľnom mieste.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk