Upozornenie - výskyt medveďa

Upozorňujeme všetkých našich občanov, chatárov i návštevníkov našej obce, že v uplynulých dňoch bol na Jahodníku spozorovaný medveď.

Podľa odporúčania Pozemkového a lesného odboru v Trnave, Vás vyzývame o zvýšenú opatrnosť.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk