Zber použitého rastlinného oleja

Vážení občania,

koncom 20. týždňa sa v zmysle zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou v našej obci uskutoční odvoz použitých jedlých olejov a tukov. Ak máte doma použité rastlinné oleje, prineste ich do stredy 15. mája 2019 počas úradných hodín na Obecný úrad v Lošonci. Použité rastlinné oleje nemusia byť len v žltých zberných plastových nádobách, ktoré ste si prevzali na obecnom úrade, ale môžete ich priniesť aj v PET fľašiach alebo iných, najlepšie plastových, nádobách. Ďakujeme Vám, že sa správate zodpovedne a chránite životné prostredie.

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk