Zápis detí do MŠ na šk. rok 2019/2020

Zápis nových detí do materskej školy v Lošonci na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 13.5.2019 do 17.5.2019. Žiadosti o prijatie si môžete vyzdvinúť a odovzdať (vyplnené a potvrdené lekárom) v triede MŠ v pracovných dňoch od 15,00 do 16,00 hod. K zápisu si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
 

Zápis do MŠ

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk