Oznam TAVOS - odpisovanie stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že v utorok 4.12.2018 budú jej zamestnanci odpisovať stavy vodomerov. Obyvatelia, ktorí nemajú vodomer prístupný, sú povinní na viditeľnom mieste umiestniť lístok s aktuálnym stavom vodomera.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk