Voľby do orgánov samosprávy obce Lošonec - nahlásenie na hlasovanie do prenosnej volebnej urny

Váž.občania,

Oznamujeme voličom obce Lošonec, ktorí sa nemôžu zo závažných, najmä zdravotných dôvodov zúčastniť na hlasovaní do orgánov samosprávy obce Lošonec dňa 10.11.2018, že môžu požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky osobne na Obecnom úrade v Lošonci alebo telefonicky na  t.č. 033/5586460 do 10.11.2018 do 12,00 h.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk