Žiadosť o zaslanie pripomienok k spoju BA - Trstín - Chtelnica

V súvislosti so zmenami cestovného poriadku platného od 19. 8. 2018 v rámci spoja 102425 IDS BK 576 Bratislava - Trstín - Chtelnica Vás chceme požiadať o spoluprácu a prosíme Vás, aby ste nám oznámili Vaše skúsenosti, pripomienky a návrhy, ktoré by mali viesť k zmenám cestovného poriadku v rámci uvedeného spoja, aby sme ich mohli predniesť na stretnutí so zástupcami samosprávy obcí, Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. a Úradom Trnavského samosprávneho kraja. Pripomienky môžete nahlásiť osobne počas úradných hodín, telefonicky (033/5586460) alebo mailom (losonec@gmail.com) na Obecný úrad v Lošonci do 13. septembra 2018.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk