Zber elektronického odpadu

Vážení občania,

Obecný úrad LOŠONEC v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný Zber elektronického odpadu.

 

Zber sa uskutoční v utorok 18.8.2015 o 9,30 hod. V čase od 7,00 do 9,30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 9,30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať'. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byt' kompletné, nerozbité a musia obsahovať' všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byt' vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať' len raz.

 

Upozornenie:

Vykrádanie hodnotných častí elektro odpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť'.

 

Starosta obce

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk