Zametanie hlavnej cesty, upratovanie, venčenie psov

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že zajtra sa v našej obci uskutoční zametanie hlavnej cesty. Vyzývame občanov, aby si upratali priestranstvo pred svojimi nehnuteľnosťami.

 

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby pri venčení boli ohľaduplní k životnému prostrediu a tiež voči ostatným obyvateľom obce a nezanechávali psie exkrementy na verejných priestranstvách a dbali tiež o to, aby im psy nebehali voľne bez dozoru po obci.

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk