Prerušenie prevádzky materskej školy

Obec Lošonec ako zriaďovateľ Materskej školy v Lošonci oznamuje, že v dňoch 15. a 16. februára 2018, t. j. vo štvrtok a v piatok, bude prerušená prevádzka Materskej školy v Lošonci z dôvodu vysokej chorobnosti detí navštevujúcich materskú školu. Prevádzka materskej školy bude obnovená v pondelok 19. februára 2018.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk