Obec Lošonec

Oznam Západoslovenskej distribučnej a.s.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že od 11.1. (štvrtok) do 15.1.2017 (pondelok) budej poverený zamestnanec odčitovať v obci Lošonec stavy elektromerov v domácnostiach.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk