Výdaj jódových profylaktík

Obec Lošonec oznamuje, že od 13.10.2017 začína vydávať jódové profylaktiká (tablety), ktoré zabezpečili Slovenské elektrárne, a.s. pre oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami. Tablety jodidu draselného sú určené pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Lošonec a užijú sa len v prípade jadrovej havárie, ak je to oznámené príslušným štátnym orgánom. Pri výdaji nových profylaktík sa budú zároveň zbierať profylaktiká po dobe použiteľnosti, ktoré boli distribuované obyvateľom obce v roku 2012. Odovzdanie starých však nie je podmienkou na vydanie nových profylaktík. Jódové profylaktiká si môžete prevziať na Obecnom úrade v Lošonci počas úradných hodín. Z každej domácnosti môže prísť prevziať jódové profylaktiká len jeden člen, ktorý sa preukáže dokladom totožnosti.

Ďalšie informácie môžete získať na linkoch:

https://www.seas.sk/clanok/vyse-420-tisic-slovakov-dostane-jodove-tablety/333

https://www.youtube.com/watch?v=m1ER9S5IMic

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk