Obec Lošonec

Zmeny cestovných poriadkov

Trnavský samosprávny kraj Vám oznamuje, že v období od 18.09.2017 do 29.09.2017 budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava, zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2017/2018 k pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou.

Vaše požiadavky zasielajte do 29.09.2017 emailom juraj.kuzma@arriva.sk alebo písomne dopravcovi Arriva Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava alebo na Obecný úrad v Lošonci /Obec Lošonec, Lošonec 62, 919 04 Lošonec/, email losonec@gmail.com a na vedomie: Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava, e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk.

 

Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté.

 

Zároveň Vás upozorňujeme, že ďalšie zmeny cestovných poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2018.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk