Obec Lošonec

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.9.2017

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 20.9.2017 v čase od 9.30 hod do 11.00 hod. prerušená dodávka elektriny pre nasledovné domácnosti:

LOŠONEC č.
168, 169, 170, 170/ZA, 171, 172, 173/TS, 173/VE, 176/D2, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 240, 240/BL, 240/VE, 243, 253, 253/VE, 258, 263, 266/BL, 266/VE, 267/BL, 268, 271, 277,
47, 48, 49, 50, 51, 515, 52, 54, 54/VE, 55, 56, 58, 582, 59, 60, 61, 62/VE, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70,
70/VE, 70/ZA, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81/BL, 82, 83, 83/BL, 85.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk