Pripomienky ku zmenám CP 2017/2018 - Slovak Lines, a.s.

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018, ktoré budú k 10.12.2017, si Vás spoločnosť Slovak Lines, a.s., Bratislava dovoľuje informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky resp. pripomienky, aby ste ich oznámili osobne, telefonicky alebo e-mailom na Obecný úrad v Lošonci do 16.08.2017, ktorý ich zašle spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Tel. č. na obecný úrad: 033/5586460,  e- mail: losonec@gmail.com.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk