Povinné očkovanie psov proti besnote

V sobotu 1. apríla 2017 sa vykoná povinné očkovanie psov proti besnote na parkovisku pred reštauráciou U Golema v čase od 11.00 hod. do 11.15 hod. Poplatok je 5,00 € za jedného psa.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk