Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Vyzývame občanov, ktorí nemajú ešte podpísané nové nájomné zmluvy na hrobové

miesta, aby tak vykonali v nasledovných dňoch v čase úradných hodín a tiež uhradili poplatok za hrobové miesta.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk