Ohlasovacia povinnosť

Oznamujeme občanom, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2016, že

sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť podania daňového priznania

najneskôr do 31.01.2017. Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní

kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r. 2016.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk