Veľkokapacitné kontajnery

Obecný úrad oznamuje, že v obci Lošonec sú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na dvoch miestach: pri cintoríne a na hornom konci pri dome č. 96. Kontajnery sú určené na objemný komunálny odpad. Žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali nebezpečný odpad, pneumatiky, oleje, elektospotrebiče, biologicky rozložiteľný odpad, odpad zo záhrady, stavebné odpady vyžadujúce stavebné povolenie.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk