Oznam Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Vážení občania,
regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Vám oznamuje, že naďalej pretrváva povinnosť nahlasovať domácu zabíjačku, týkajúcu sa ošípaných a hovädzieho dobytka aspoň 1 deň vopred na miestne príslušnú veterinárnu a potravinovú správu (§ 23 zákona NR SR č. 39/2007 o veterinárnej straostlivosti v znení neskorších predpisov.

Miesto nahlasovania domácej zabíjačky je:

RVPS Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava
tel: 033/55 01 447, 033/59 22 11,
fax: 033/ 55 01 407,
email: Sekretariat.TT@svps.sk.

Nenahlásenie domácej zabíjačky (ošípaných a hovädzieho dobytka) je podľa § 48 zákona o veterinárnej starostlivosti klasifikované ako priestupok, za ktorý je možno uložiť pokutu od 400 do 1000 EUR.

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk