Obec Lošonec

Oznamy

Kontajnery na na drobný stavebný odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v našej obci sú umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad:

- pri cintoríne

- pri č.d. 96 na hornom konci.

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať:

objemný odpad, komunálny odpad z domácností, biologický odpad, nebezpečný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a pod...

 

 

FC Drvič Lošonec organizuje zájazd na vianočné trhy do Brna

FC Drvič Lošonec organizuje dňa 8.12.2018 (sobota) zájazd na vianočné trhy do Brna. Cena za jednu osobu je 15,00 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne u pána Petra Nídla a u pána Maroša Vavru každý deň po 17.00 hod.

 

Voľby do orgánov samosprávy obce Lošonec - nahlásenie na hlasovanie do prenosnej volebnej urny

Váž.občania,

Oznamujeme voličom obce Lošonec, ktorí sa nemôžu zo závažných, najmä zdravotných dôvodov zúčastniť na hlasovaní do orgánov samosprávy obce Lošonec dňa 10.11.2018, že môžu požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky osobne na Obecnom úrade v Lošonci alebo telefonicky na  t.č. 033/5586460 do 10.11.2018 do 12,00 h.

MUDr. Kaderová oznam

Ambulancia MUDr. Kaderovej v Smoleniciach Vám oznamuje, že dňa 02.11.2018 nebude ordinovať. Zastupovať bude ambulancia v Suchej nad Parnou.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk