Oznamy

Dovolenky lekári

  • Gynekologická amgulancia v Smolenicicach - MUDr. Erik Jankovský: 13. - 17. júla 2020. Na vyšetrenie alebo predpis liekov je potrebné sa objednať na tel. č. 033/5586225.
  • Očná ambulancia v Smoleniciach - MUDr. Jana Stipanitzová: 8. júla 2020 a 20. - 31. júla 2020.
  • Ambulancia pre dospelých v Smoleniciach - MUDr. Igor Stipanitz: 8. júla 2020. V súrnych prípadoch zastupuje ambulancia v Trstíne.

Zber elektronického odpadu - 30.06.2020

Obec Lošonec v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

 

Zber sa uskutoční

dňa 30.06.2020 (utorok) od 08:00 hod.

 

 

V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať.

Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajného zboru.

Ďakujeme za porozumenie.

Zrušenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Lošonci

Obec Lošonec

ruší výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Lošonci, 

ktoré bolo vyhlásené dňa 19.05.2020 s termínom podania žiadosti do 15.06.2020,

z dôvodu, že sa do výberového konania neprihlásil žiaden uchádzač. 

                   V Lošonci, dňa 17.06.2020                                                      Mgr. Juraj Rábara
                                                                                                               starosta obce 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk